Om Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Andelsboligforeningen Kildebakken er medlem af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), som er en uafhængig landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser. Se ABF hjemmeside her>>